ශ්‍රී ලාංකීය වෙබ් කලාවේ නවතම පෙරලිය

ෆනේ ෆන් වෙැඩක් හොදේ

කොහොමද ඔන්න අම්ම අද අරගෙන අවේ ටිකක් ෆුන් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහක් අරගෙන ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඔයාලට කතා කරන අයව රවට්ටන්න විදිහක්

මේකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ අපේ කට හැඩ වෙනස් වෙන එක එක එක ඒවා තියෙනවා කෙල්ලෙක් විදිහටත් කතා කරන්න පුළුවන් androi ඒවාට තම හැබැයි මේක හොදේ

ගන්න

ගන්න 2

0 comments:

Copyright © 2013 ...:::SDJ:::...